Als lokaal bestuur

"De Landgenoten stelt een mooie doelstelling voorop, die we als stad zeker willen onderschrijven en stimuleren." 

Is jouw lokaal bestuur eigenaar van landbouwgrond? Vind je het belangrijk dat deze gebruikt wordt om gezond en lokaal voedsel te produceren? Wil je mensen in jouw gemeente de kans geven om lid te worden van een zelfoogstboerderij en zo de sociale cohesie versterken? Of wil je jouw klimaatimpact verkleinen door koolstof op te slaan in de bodem of door de voedselkilometers te beperken? De Landgenoten helpt je om jouw grond ter beschikking te stellen van een bioboer.

Waarom?

Door grond via De Landgenoten ter beschikking te stellen kan je tegelijk klimaatplan, lokale voedselvoorziening, tewerkstellingsdoelen, maar ook burgerparticipatie in jouw gemeente realiseren. Vooral voor lokale voedselvoorziening kunnen wij een belangrijke bijdrage leveren aan jouw project.

Een echte gemeenteboerderij

  • zorgt voor seizoensgebonden, lokaal geproduceerde verse en gezonde voeding
  • is een ontmoetingsplek om samen te oogsten, koken of voedseloverschotten te verwerken
  • creëert een groene omgeving voor educatieve projecten van scholen of voor zorg aan kwetsbare groepen
  • creëert ruimte waar landbouw en natuur elkaar vinden.

Hoe?

Er zijn drie verschillende formules om samen te werken met De Landgenoten:

1. De Landgenoten begeleidt jou met advies om je grond rechtstreeks aan een bioboer ter beschikking te stellen. We ontwikkelen samen met jou een gebruiksovereenkomst die qua inhoud en vorm past bij de visie en verwachtingen van je gemeente en die een boer toelaat een leefbaar biologisch bedrijf op de grond uit te bouwen. 

2. Je draagt het beheer van je grond over aan De Landgenoten. Je geeft de grond in erfpacht aan De Landgenoten, dat op haar beurt een geschikte bioboer zoekt om de grond te bewerken. Als gemeente kies je zelf wanneer je engagement afloopt (min. 27 jaar) en ben je zeker dat de grond gedurende de hele looptijd van de erfpacht biologisch bewerkt zal worden, met een vruchtbare bodem als resultaat. Met de boer sluit De Landgenoten een loopbaanlange gebruiksovereenkomst af. De Landgenoten zorgt voor het naleven van die overeenkomst en voor continuïteit bij bedrijfsovernames. Samen creëren de gemeente, de boer, zijn klanten en De Landgenoten – letterlijk – ruimte voor duurzame landbouw. 

3. Je schenkt of verkoopt je grond aan De Landgenoten, dat de grond ter beschikking stelt aan een bioboer voor de duur van zijn of haar carrière. Bij verkoop zet De Landgenoten samen met de boer en de lokale gemeenschap een crowdfunding-campagne op om de aankoop te financieren. Zo sluiten gemeente, burgers en boer zich aan bij De Landgenoten als beweging die in heel Vlaanderen ijvert voor duurzame toegang tot landbouwgrond. De grond wordt door de leden van De Landgenoten beheerd als een common en blijft zo beschikbaar voor agro-ecologische landbouw over de generaties heen.

Plattelandsprojecten
Specifiek in provincies Vlaams-Brabant, Antwerpen & Oost-Vlaanderen is De Landgenoten actief op zoek naar partners die hun gronden een duurzame bestemming voor lokale voedselproductie willen geven.
Interesse of vragen? Wij helpen je graag verder. Neem vrijblijvend contact op met ons.

 

 

foto Wijveld ©Creative Nature