De Landgenoten & De Ideale Woning zoeken boer voor grond in Wijnegem

Sociale huisvestingsmaatschappij De Ideale Woning start met het project Werve Hoef in Wijnegem. De komende jaren wordt er een sociale woonwijk gebouwd voor een 300-tal gezinnen, waarin ze ruimte willen maken voor lokale biolandbouw met een meerwaarde voor de bewoners van de wijk. Daarom gaan ze samen met De Landgenoten op zoek naar een bioboer die de grond wil bewerken. Het gaat om ca. 2 hectare akkergrond, verdeeld over verschillende percelen: twee rechthoekige percelen van elk 0,5 ha, 2 trapezia van elk ca. 0,5 ha en 2 kleine rechthoekjes van samen 0,15 ha. Ook het gebruik van een bedrijfsgebouw is bespreekbaar.

Heb je interesse om deze grond in gebruik te nemen via De Landgenoten? Meld je aan via contact@delandgenoten.be, ten laatste op 22 juni 2017. Een plaatsbezoek is gepland in de week van 26 juni. Indienen projectvoorstel tegen 31 juli.

Voor meer info download hier de projectomschrijving.