Disclaimer

Deze website werd met de grootste zorg opgesteld. Er wordt steeds getracht zo snel mogelijk de meest actuele informatie te verstrekken. De Landgenoten of de auteurs van de website kunnen echter niet verantwoordelijk of aansprakelijk worden gesteld voor schade die is ontstaan als gevolg van onjuistheid, onvolledigheid of onrechtmatigheid van de inhoud van deze website.
De Landgenoten is evenmin aansprakelijk voor de inhoud van websites waarnaar verwezen wordt.