via schenkingen

Letterlijk ruimte geven aan biologische en lokale landbouw in Vlaanderen? Kansen geven aan bioboeren om een duurzaam, agro-ecologisch bedrijf uit te bouwen? Daar willen heel wat mensen aan bijdragen! Sinds de oprichting in oktober 2014 mocht onze stichting al van zo'n 250 gulle schenkers een bijdrage ontvangen.

DOE EEN GIFT VOOR BIOLANDBOUW

Giften vanaf 40 euro zijn fiscaal aftrekbaar dankzij het fonds PiANTRO. Overschrijven kan op het rekeningnummer IBAN BE10 0000 0000 0404 (BIC BPOBEB1) van de Koning Boudewijnstichting. Vermeld als gestructureerde mededeling 182/0460/00185.

 Wil je graag jouw bioboer steunen met een gift? Dat kan! Vul dan even dit formulier in zodat we met jouw wens rekening kunnen houden. Heb je geen specifieke voorkeur, maar blijf je graag op de hoogte van onze activiteiten? Vul dan ook even via het formulier jouw e-mailadres in.

Je kan via online banking ook een doorlopende opdracht instellen. Of je kan dit formulier ingevuld aan jouw bank bezorgen.

Denk je eraan om een stuk grond te schenken? Wil je De Landgenoten in je testament opnemen? Heb je bepaalde wensen of vragen? Kijk eens hieronder bij 'veel gestelde vragen'. Misschien vind je meteen wat je zoekt!

Heb je nood aan een persoonlijk gesprek? Neem vrijblijvend contact op met ons. Wij behandelen jouw vraag op een professionele, discrete manier.

Hartelijk dank voor je steun!

foto ©Patrick De Ceuster

VEEL GESTELDE VRAGEN

Kan ik met een doorlopende opdracht schenken?

Dat kan! Wil je bijvoorbeeld maandelijks 5 euro schenken, dan voer je een betaalopdracht in naar bovenstaand rekeningnummer. Alle giften die wij in één kalenderjaar van jou ontvangen, tellen we samen voor fiscale aftrekbaarheid. Vanaf 40 euro ontvang je een fiscaal attest.

Ontvang ik een fiscaal attest voor mijn schenking?

Het Fonds PiANTRO voor de antroposofische werkgebieden, beheerd door de Koning Boudewijnstichting, steunt De Landgenoten. Daardoor kan je voor giften vanaf 40 euro een fiscaal attest krijgen. Als particulier kan je met dit attest 45 procent van je gift recupereren via de aangifte van de personenbelasting. Je kan maximaal 10 procent van je netto-inkomen inbrengen als gift.

Als bedrijf kan je giften met een fiscaal attest aftrekken van je winst, tot een maximum van 5 procent van die winst. De grootte van de belastingsvermindering hangt af van het belastingstarief voor je bedrijf. Ook een vzw onderworpen aan de vennootschapsbelasting kan deze giften aftrekken van haar winst; voor een vzw onderworpen aan de rechtspersonenbelasting levert een fiscaal attest geen voordeel op.
De fiscale attesten worden in februari van het volgend jaar bezorgd door de Koning Boudewijnstichting. Je kan evenwel, wanneer het om een belangrijk bedrag gaat, ook vragen om onmiddellijk het attest te krijgen.

Kan ik minder dan 40 euro schenken?

Dat kan! Dan mag je jouw bijdrage rechtstreeks overmaken op het rekeningnummer BE02 5230 8068 1140 van stichting De Landgenoten.

Wat gebeurt er met het geld dat ik geschonken heb?

Met jouw gift kunnen wij landbouwgrond en eventueel bijhorende gebouwen vrijkopen, betaalbare en duurzame gebruiksrechten op deze gronden verlenen aan biologische landbouwbedrijven, lokale dynamieken rond deze boerderijen stimuleren, … Met jouw gift lever je een essentiële bijdrage aan onze missie: ruimte geven aan biologische en lokale landbouw in Vlaanderen.

Kan ik mijn favoriete bioboer steunen?

Dat kan! Geef jouw voorkeur door, zodat wij met jouw wens rekening kunnen houden. Van elke 10 euro die je voor een specifiek project schenkt, gaat 1 euro naar de werking van De Landgenoten.

Kan ik De Landgenoten in mijn testament opnemen?

Dat kan! In een testament geef je aan wie de begunstigde(n) word(t)(en) van jouw nalatenschap. De uitvoering ervan vindt plaats na jouw overlijden, maar een testament kan je al op voorhand opstellen. Je kan dit laten opmaken door de notaris of zelf met de hand schrijven. Er zijn verschillende formules. Vooral als je aan een vriend of een ver familielid wil nalaten, kan het interessant zijn om De Landgenoten in je testament op te nemen onder de vorm van een duolegaat. De Landgenoten betalen dan de hoge successierechten, zodat jouw vriend of familielid netto meer kan erven. Een notaris kan hierover gratis advies geven. Wij staan ook steeds ter beschikking voor jouw vragen.

Kan ik grond schenken of nalaten aan De Landgenoten?

Dat kan! Je kan een stuk land, een huis, een kunstwerk, ... uit jouw erfenis schenken of nalaten. Als je grond wil schenken of nalaten, moet deze geschat worden door een schatter die erkend is door de Vlaamse Overheid. Een notaris kan hierover gratis advies geven. Wij staan ook steeds ter beschikking voor jouw vragen.

Kan ik mijn aandelen in de coöperatie van De Landgenoten aan de stichting nalaten?

Dat kan! Als aandeelhouder in de coöperatie van De Landgenoten kan je jouw aandelen ook nalaten aan de stichting. Neem contact op met ons, wij helpen je graag verder.

Wat is het verschil tussen een aandeel en een gift?

Als je een aandeel koopt in de coöperatie, word je aandeelhouder en dus medebeheerder van de coöperatieve vennootschap. Je wordt uitgenodigd voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van de cvba. En je kan je aandeel eventueel op een later tijdstip terugnemen uit de coöperatie of verkopen. Geef je een som geld als gift aan de stichting, dan doe je er afstand van en kan je je geld niet terugvragen.

Kan ik ook op een andere manier helpen?

Dat kan! Twee keer per jaar organiseren we een vorming voor ambassadeurs die De Landgenoten overal te velde kunnen bekendmaken. Op onze website vind je ook allerlei promomateriaal zodat je ons verhaal aan vrienden, familie, collega's kan vertellen. Schrijf je in op onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van onze activiteiten.