structuur & statuten

De Landgenoten heeft een tweeledige juridische structuur:

- de coöperatieve vennootschap met sociaal oogmerk (De Landgenoten cvba-so) is opgericht eind april 2014 en is erkend door de Nationale Raad voor de Coöperatie (NRC). Haar statuten vind je onderaan deze pagina. De coöperatie verwerft financiële middelen (uit spaar- en investeringsgelden) via de verkoop van aandelen, ze koopt en beheert landbouwgrond en verzorgt de contacten met de gebruikers-boeren. Doe mee en word coöperant.

- de stichting (stichting De Landgenoten) is eind oktober 2014 opgericht. De stichting bewaakt de visie en ontvangt schenkingen van geld of grond. De stichting stelt de verworven gronden steeds via de coöperatie ter beschikking aan boeren. Steun De Landgenoten met een schenking of legaat.

De coöperatie wordt geleid door een Raad van Bestuur, die ondersteund wordt door een werkgroep communicatie, een werkgroep beweging en een adviesgroep voor de projecten. Ook de stichting wordt beheerd door een Raad van Bestuur. In praktijk zetelen bijna alle bestuurders van de coöperatie ook in de stichting en omgekeerd.

VEEL GESTELDE VRAGEN

Wie zetelt er in de Raad van Bestuur?

Hieronder vind je de namen van alle bestuurders van de coöperatie en de stichting De Landgenoten. Ook de raadgevende leden vind je hier terug. Tussen beide bestuursorganen is een grote overlapping; ze vergaderen samen.
Indien bij een bestuurslid een naam van een organisatie of bedrijf is ingevuld, zetelt de bestuurder in naam van deze organisatie of dit bedrijf. Staat er geen organisatie of bedrijf vermeld, dan zetelt de bestuurder in eigen naam.

Bestuursleden cvba-so  / stichting

 

Naam

bestuurder in cvba-so

bestuurder in stichting

1

HEFBOOM vertegenwoordigd door Hubert David (plaatsvervanger Dirk Dalle)

ja

ja

2

Erik Krosenbrink

ja

ja

3

Sylvie Fosselle

ja

ja

4

BIOFORUM VLAANDEREN, vertegenwoordigd door Lieve Vercauteren (plaatsvervanger Petra Tas)

ja, penningmeester

ja, penningmeester

5

Tom Troonbeeckx

ja, voorzitter

ja, voorzitter

6

Kurt Nevejans

ja

ja

7

Jan Borghs

ja

nee

8

Dirk Govaerts

ja

ja, ondervoorzitter

9

STICHTING DE LANDGENOTEN, vertegenwoordigd door Antoine De Paepe 

ja

niet van toepassing

 

 

Raadgevende leden

 

 

Naam

Taak

1

Leen Laenens

trekker werkgroep beweging

2

Petra Tas

advies communicatie

3

Katrijn Matthys

advies grond

4

Kaat Segers

coördinator coöperatie en stichting