Verslag Algemene Vergadering & De zaak van de grond

Op 22 april 2017, de Dag van de Aarde, verzamelden een zeventigtal aandeelhouders, ambassadeurs & sympathisanten van De Landgenoten op De Baarbeekhoeve in Muizen. In de voormiddag werden door de aandeelhouders met algemeenheid van stemmen het jaarverslag, inventaris & jaarrekening van boekjaar 2016 goedgekeurd.

Lees hier het goedgekeurde jaarverslag.
Lees hier het officiële verslag van de vergadering & toelichting bij de vragen van aandeelhouders.

In de namiddag volgde een boeiende discussie tijdens de workshop 'De zaak van de grond' samen met externe experten en onderzoekers van het INDIGO-project. Bob D’Haeseleer (stad Eeklo), Gert Eyckmans, (De Ideale Woning) & Tom Willems (Ecopower) brachten vanuit hun eigen expertise inspiratie over wat lokale overheden en andere publieke actoren vanuit een positie als grondeigenaar kunnen bijdragen aan lokale voedselstrategieën. Chris Steenwegen (Natuurpunt), lichtte toe hoe kleinschalige lokale intiatieven kunnen opschalen & wat een grote beweging hiertoe kan bijdragen.
Lees hier het verslag van de workshop.

Bekijk hier het fotoverslag:

AV & workshop 'De zaak van de grond' - Baarbeekhoeve 22 april 2017