waarom

Méér boeren aan de slag

Elke week verdwijnen er 25 landbouwbedrijven in Vlaanderen: ze worden opgedoekt of geïntegreerd in een grotere structuur. Elke week verliest België een landbouwareaal ter grootte van 145 voetbalvelden. (Berekeningen op basis van NIS kerncijfers 2013, voor de periode 2000-2012.) De gemiddelde leeftijd van de Vlaamse boer is meer dan 50 jaar. Straffe cijfers, niet? 

Weinig jonge mensen durven het aan om een landbouwbedrijf op te starten: het benodigde startkapitaal voor de grond legt van bij de start een zware hypotheek op het bedrijf. Voor bestaande duurzame landbouwprojecten die willen uitbreiden betekent de grondprijs vaak een extra - zware - lening. Daar wil De Landgenoten dringend wat aan veranderen.

Goed voor klimaat & milieu

Intussen groeit het bewustzijn dat landbouwproductie en ecologie niet lijnrecht tegenover elkaar horen te staan. Wel integendeel. Een groeiend aantal boeren kiest voor biologische landbouw of voor een agro-ecologische aanpak. Boeren ontdekken hoe ze hun rendement kunnen doen toenemen en tegelijk de bodemvruchtbaarheid kunnen opbouwen. 

De bodemvruchtbaarheid is cruciaal voor de biologische en agro-ecologische landbouw: productkwaliteit en opbrengst vloeien hier immers uit voort. In de gangbare landbouw kan kunstmest een instant tekort aan voedingsstoffen opvangen en kunnen chemische gewasbeschermingsmiddelen curatief worden ingezet tegen ziekten of plagen. In de biolandbouw beperkt men bewust de mogelijkheden om een povere bodemkwaliteit te corrigeren. Gewasontwikkeling - opbrengst en kwaliteit - stoelen er op de vruchtbaarheid van de bodem. Ingewikkeld? Onthoud dit:

Een boer heeft er alle baat bij zijn grond met de meeste zorg te beheren. En een maatschappij heeft er alle belang bij de opgebouwde bodemvruchtbaarheid niet verloren te laten gaan. Want een vruchtbare bodem biedt vele ecologische voordelen: méér koolstof in de grond betekent minder koolstof in de lucht, minder overstromingen, minder erosie, méér biodiversiteit, ...  Bovendien maakt het de boer minder afhankelijk van externe inputs als meststoffen, water en beschermingsmiddelen. In dit soort landbouw investeren De Landgenoten graag!

Fair, lokaal & sociaal

Het werk van de boer stopt niet bij de oogst. Hoe een boer zijn oogst verkoopt, bepaalt veel. De korteketenverkoop, waarbij boer en consument rechtstreeks of met slechts een enkele tussenschakel in contact staan, wint terrein. Wij zijn blij met de groeiende populariteit van abonnementsystemen, zelfoogstboerderijen, hoeveverkoop en boerenmarkten. In een korte keten bepaalt de boer meer zelfstandig zijn verkoopprijs. En de consument krijgt niet alleen krakend verse producten, hij wordt ook een speler in een lokaal en duurzaam voedselsysteem.

Wanneer een boer een duurzaam landbouwbedrijf opstart of uitbouwt, is de steun van de omringende gemeenschap van grote waarde. Het geeft de boer meer slagkracht om op een ecologisch verantwoorde manier te werken en een correct inkomen te verwerven. Omgekeerd kan een duurzaam, lokaal georiënteerd landbouwbedrijf naast voedsel ook vorm geven aan een rijk sociaal netwerk. Samen met je kinderen je groenten gaan oogsten? Even langs de boerderijwinkel voor superverse yoghurt? Met de klas op bezoek bij de boer? Mogelijkheden zat!

Om al deze redenen maakt De Landgenoten samen met een groeiende beweging boeren & burgers werk van een duurzame toegang tot grond voor Vlaamse bioboeren.